Karta dużej rodziny

Termin ważności strony 2015-01-05

W dniu 27 maja Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755). Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie jest realizatorem tego zadania na terenie Gminy Miasta Augustów.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2014-06-17

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2014-06-17