Strona utworzona 2008-07-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem organizacyjnym prowadzi działania pomocowe w ramach następujących działów i ośrodków wsparcia:

 

Działy/Ośrodki Wsparcia

Stanowisko

Adres

Telefon/adres e-mail:

Godziny urzędowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Teresa Dobko

Zastępca Kierownika – Jolanta Sołtys

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 40

0-87 64 45 430 w. 34

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Księgowość MOPS w Augustowie

Główna Księgowa – Grażyna Matys

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 35

mops.ksiegowosc@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Augustowie

Kierownik Działu – Irena Wiatrowska

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 45

mops.swiadczeniarodzinne@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Dział Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej

pracownicy socjalni przyjmują mieszkańców Augustowa w godz. 7.00 – 10.00

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Biuro Obsługi Mieszkańców

 

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Samodzielne, specjalistyczne stanowiska pracy

Dodatki mieszkaniowe Inspektor – Magdalena Markiewicz

Dodatki energetyczne

Inspektor - Julia Kalisz

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 42

0-87 64 45 430 w. 45

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

pracownik socjalny - Małgorzata Drozdowska

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 39

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

Inspektor - Monika Korniłowicz

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 44

mops@urzad.augustow.pl

7.00 – 15.00

Zespół d/s asysty rodzinnej

Asystenci: Agnieszka Bombor, Emilia Dytkowska, Psycholog - Małgorzata Kulmaczewska

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 44

mops@urzad.augustow.pl

7.00 - 15.00

Świetlica dla dzieci „Nasza Ostoja”

Pracownik socjalny – Jolanta Ławrynowicz, wychowawca - Dorota Mitkiewicz

16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2

0-87 643 04 64

mops.naszaostoja@urzad.augustow.pl

7.00 – 17.00

Zespół d/s integracji społecznej Karta Dużej Rodziny

Inspektor - Barbara Cituk

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

0-87 64 45 430 w. 34

mops@urzad.augustow.pl

7.00 - 15.00

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Ignacy Rostkowski

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2008-07-11