Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym z dnia 08.12.2011r. na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 – przewidywana ilość do wydania: 100 posiłków dziennie,

2. Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5 – przewidywana ilość do wydania: 50 posiłków dziennie,

3. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 – przewidywana ilość do wydania: 26 posiłków dziennie,

4. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 – przewidywana ilość do wydania: 40 posiłków dziennie,

5. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 – przewidywana ilość do wydania: 30 posiłków dziennie,

oraz dla:

6. osób korzystających ze Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6 w Augustowie (osoby bezdomne i inne, które własnym staraniem nie mogą przygotować sobie posiłków) – przewidywana ilość: 55 posiłków dziennie,

7. pozostałych mieszkańców Augustowa – przewidywana ilość do wydania: 260 posiłków dziennie,

zostały wybrane następujące oferty:

1. Część I - Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 – oferta PHU KUCHCIK Anna Sobolewska, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1 – 100 pkt.

Cena pełnego obiadu – 6,09 zł netto,

W/w Wykonawca był jedynym, który złożył ofertę dotyczącą tej części zamówienia. Przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

2. Część II, III i V - Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5, przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej
Nr 6, ul. Tartaczna 21, przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 – oferta PHU „POLMOP” Serwis Piotr Świeczkowski, 16-300 Augustów, ul. M. Konopnickiej 5 – 100 pkt.

Cena pełnego obiadu – 6,39 zł netto.

W/w Wykonawca był jedynym, który złożył ofertę dotyczącą tych części zamówienia. Przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

3. Część IV, VI, VII- Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35, przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do Stołówki MOPS przy
ul. Ks.Skorupki 6, przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w punkcie Wykonawcy w Barze „Ptyś” przy ul.3-go Maja 21 – oferta „SPOŁEM” ASS 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3 – 100 pkt.

Cena pełnego obiadu – 5,54 zł netto.

W/w Wykonawca był jedynym, który złożył ofertę dotyczącą części IV zamówienia. Przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Na część VI zamówienia wpłynęły 4 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęły oferty z:

- „BPIS” Sp.j. Usługi Hotelowo - Gastronomiczne 16-300 Augustów, ul. Wczasowa 1 – oferta otrzymała 93 pkt,

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy Waldemar Juchniewicz, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 41 – oferta otrzymała 93 pkt,

- Maska Restaurant & Pub Mariusz Haraburda, 16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 – oferta otrzymała 91 pkt.

Na część VII zamówienia wpłynęło 6 ofert. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęły oferty z:

- „BPIS” Sp.j. Usługi Hotelowo - Gastronomiczne 16-300 Augustów, ul. Wczasowa 1 – oferta otrzymała 93 pkt,

- PHU KUCHCIK Anna Sobolewska, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1 – oferta otrzymała 91 pkt,

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy Waldemar Juchniewicz, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 41 – oferta otrzymała 93 pkt,

- PHU „POLMOP” Serwis Piotr Świeczkowski, 16-300 Augustów, ul. Obr. Westerplatte 24 – oferta została odrzucona, ze względu na to, że żaden z punktów wydawania posiłków nie znajdował się w obszarze zaznaczonym przez zamawiającego w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta dotycząca tej części nie odpowiada treści specyfikacji. Zgodnie z Art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający odrzuca ofertę.

- Maska Restaurant & Pub Mariusz Haraburda, 16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 – oferta otrzymała 91 pkt.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Umowy w sprawie zamówienia będą mogły zostać zawarte po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 18 grudnia 2011r.

Augustów, dnia 08 grudnia 2011r.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2011-12-08