Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy węgla

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym z dnia 10.12.2012r. na dostawy węgla do domów klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1.

W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę i zgodnie z kryterium oceny ofert (cena: 100%) uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Cena netto oferty: 548,00 zł za 1 tonę węgla wraz z dowozem.

Zestawienie ofert:

1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1.

Cena oferty netto: 548,00 zł – 100 pkt.

2. PHU „OPAŁEK” Bogdan Jacek Poźniakowski 16-300 Augustów, ul. Łopianowa 54 – oferta otrzymała 91 pkt.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadna oferta nie została odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony. W związku z powyższym umowa może zostać zawarta bezzwłocznie.

Augustów, dnia 10 grudnia 2012r.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2012-12-10