Odpowiedź na pytania, dotyczące przetargu na posiłki

Dotyczy przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących postępowania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przetargu nieograniczonego na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych.

1. Proszę o sprecyzowanie w jakich naczyniach powinny być wydawane posiłki?

* W telefonicznych rozmowach ze Szkołami otrzymałam różne informacje. W jednej ze Szkół poinformowano mnie, że naczynia do wydawania posiłków mają być jednorazowe, a w innej, że wielorazowe.

2. Proszę o podanie wszystkich kosztów dotyczących wynajmu pomieszczeń przeznaczonych do wydawania posiłków.

* W telefonicznych rozmowach Szkoły nie chcą udzielić takich informacji. Poinformowano mnie jedynie, iż wykonawca, który wygra przetarg otrzyma dokładną kalkulację.

Informuję, iż nie sposób rzetelnie przygotować oferty nie znając wszystkich ponoszonych kosztów, które winny być takie same dla każdego z oferentów.

3. Proszę o sprecyzowanie w jakich godzinach będą wydawane posiłki w poszczególnych Szkołach?

Odpowiedź:

Ad.1

Zgodnie z pkt III podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dopuszcza się wydawania posiłków w naczyniach, pojemnikach jednorazowych.

W przypadku, gdy szkoła nie dysponuje odpowiednią ilością naczyń wielorazowego użytku, Wykonawca używa własnych naczyń.

Ad.2

Ustalenie warunków dzierżawy z dyrekcją szkół należy do Wykonawców.

Po rozmowach telefonicznych z dyrektorami szkół, o których mowa w I, II i III części postępowania, dyrektorzy zobowiązali się do przekazania wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących wynajmu pomieszczeń przeznaczonych do wydawania posiłków. Koszty są takie same dla każdego z Wykonawców.

Ad.3

Godziny wydawania posiłków:

I, II, III część postępowania

W godzinach 1100 - 1300. Szczegółowe godziny dostarczania i wydawania obiadów do uzgodnienia z dyrekcją szkół.

IV część postępowania

Obiady dostarczane będą do stołówki MOPS w godzinach 1130 — 1200.

V część postępowania

Wydawanie gorących posiłków w godzinach 1130 — 1600.

Teresa Dobko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2012-11-28

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2012-11-28