Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym z dnia 05.12.2012r. na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 – przewidywana ilość do wydania: 31 posiłków dziennie,

2. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 – przewidywana ilość do wydania: 54 posiłki dziennie,

3. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 – przewidywana ilość do wydania: 35 posiłków dziennie,

oraz dla:

4. osób korzystających ze Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6 w Augustowie (osoby bezdomne i inne, które własnym staraniem nie mogą przygotować sobie posiłków) – przewidywana ilość: 66 posiłków dziennie,

5. pozostałych mieszkańców Augustowa – przewidywana ilość do wydania: 357 posiłków dziennie,

Jako najkorzystniejszą wybrano (dotyczy wszystkich części postępowania):

ofertę „SPOŁEM” ASS 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3 – 100 pkt.

Cena pełnego obiadu – 4,81 zł netto,

Cena zupy – 1,11 zł netto.

Wybrana oferta zawierała najniższą cenę wykonania zamówienia.

Na I i III część zamówienia wpłynęły 4 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęły oferty z:

- PHU „POLMOP” Serwis Piotr Świeczkowski, 16-300 Augustów, ul. Obr. Westerplatte 24 – oferta otrzymała 91 pkt,

- Kompleks Turystyczny „U Jawora” Anna Jaworowska, Wojciech Jaworowski, Jan Jaworowski 16-402 Suwałki, Gawrych Ruda 40 – oferta otrzymała 75 pkt,

- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 75 – oferta otrzymała 90 pkt.

Na II część zamówienia wpłynęły 3 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęły oferty z:

- Kompleks Turystyczny „U Jawora” Anna Jaworowska, Wojciech Jaworowski, Jan Jaworowski 16-402 Suwałki, Gawrych Ruda 40 – oferta otrzymała 75 pkt,

- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-123 Lublin,
ul. Lubartowska 75 – oferta otrzymała 90 pkt.

Na IV część zamówienia wpłynęły 4 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęły oferty z:

- PHU „POLMOP” Serwis Piotr Świeczkowski, 16-300 Augustów, ul. Obr. Westerplatte 24 – oferta otrzymała 89 pkt,

- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-123 Lublin,
ul. Lubartowska 75 – oferta otrzymała 88 pkt,

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy Waldemar Juchniewicz 16-310 Sztabin,
ul. Augustowska 41 – oferta otrzymała 95 pkt.

Na V część zamówienia wpłynęły 2 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęła oferty z:

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy Waldemar Juchniewicz 16-310 Sztabin,
ul. Augustowska 41 – oferta otrzymała 95 pkt.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca, żadna oferta nie została odrzucona.

Umowy w sprawie zamówienia będą mogły zostać zawarte po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 16 grudnia 2012r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Teresa Dobko

Augustów, dnia 06 grudnia 2012r.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2012-12-06

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2012-12-06