Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 913 ze zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym z dnia 10.12.2014r. na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 — przewidywana ilość do wydania: 35 posiłki dziennie,

2. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 — przewidywana ilość do wydania: 35 posiłków dziennie,

3. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 — przewidywana ilość do wydania: 25 posiłków dziennie,

oraz dla:

4. pozostałych mieszkańców Augustowa — przewidywana ilość do wydania: 250 posiłków dziennie,

Jako najkorzystniejszą wybrano:

- ofertę „SPOŁEM” ASS 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3 — dotyczy wszystkich części zamówienia.

Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

· cena: 95 pkt

· doświadczenie: 5 pkt

Łącznie: 100 pkt.

Na I, II i III część zamówienia wpłynęły 2 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęła oferta z:

- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-021 Lublin, ul Solna 5 lok. 15

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

· cena: 78 pkt

· doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 83 pkt.

Na IV część zamówienia wpłynęły 2 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęła oferta z:

- Sklep Spożywczo — Przemysłowy Waldemar Juchniewicz 16-310 Sztabin,
ul. Augustowska 41.

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

· cena: 88 pkt

· doświadczenie: 3 pkt

Łącznie 91 pkt.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadna oferta nie została odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony. W związku z powyższym, zgodnie z art. 94 ust. 2, pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta bezzwłocznie.

Augustów, dnia 10 grudnia 2014r.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2014-12-10

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2014-12-10