Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie spec. usług opiekuńczych 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących postępowania wraz z wyjaśnieniami.


Pytanie:

Punkt V SIWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia. Co w przypadku usług opiekuńczych trwających/nadal wykonywanych? Czy w takiej sytuacji wystarczy oświadczenie Wykonawcy?


Odpowiedź:


W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji Wykonawca wskazuje przedmiot i zakres zamówienia, termin planowanego wykonania (według zawartej umowy), wartość zamówienia oraz przedstawia dokument potwierdzający, wystawiony przez zleceniodawcę, że zamówienie jest wykonywane należycie. Przy braku dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie/wykonywanie zamówienia, dane zamówienie nie będzie brane pod uwagę.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-12-01