Spis sprawozdań


SPRAWOZDANIE

za 2004 rok
składa się z następujących części:

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

2. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samo-pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augu-stowie.

4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomo-cy Społecznej w Augustowie.

5. Sprawozdania, dane liczbowe.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2005-04-06