Druki do pobrania

Druki do pobrania

Druki do pobrania :

Świadczenia Rodzinne
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
5. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
6. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
7. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
8. oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy
9. oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie
10. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania, plik pdf
11. oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
12. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
13. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
14. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
15. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
16. Zaświadczenie o uzyskaniu dochodu który nie występował w roku poprzedzającym okres zasiłkowy
17. Oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą
18. Zaświadczenie lekarskie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2017-03-21

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2016-02-24