Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000,00 euro.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że w wyniku postępowania z dnia 28.09.2009r. o udzielenie zamówienia na remont pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych na poziomie piwnicy w Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 12, wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Antoni Masłowski, 16-300 Augustów, ul. Storczykowa 35a.

W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę i zgodnie z kryterium oceny ofert (cena: 100%) uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Cena brutto oferty: 48.285,49 zł.

Zestawienie ofert:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski, 16-300 Augustów, ul. Storczykowa 35a.

Cena oferty brutto: 48.285,49 zł. — 100 pkt

2. ASTERIX System Usługi Budowlane Kazimierz Bobran, 16-300 Augustów, ul. Zielona 6.

Cena oferty brutto: 52.695,77 zł — 92 pkt

Kierownik

mgr Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-09-28

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-09-28