Informacje o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie został powołany uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 października 1990 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie mieści się w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1. Pod tym adresem mieszczą się:

- kierownictwo MOPS,

- dział świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, adres e-mail: mops.swiadczeniarodzinne@urzad.augustow.pl.

- pracownicy socjalni pracujący w określonych rejonach miasta,

- samodzielne stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

- Księgowość Ośrodka, adres e-mail: mops.ksiegowosc@urzad.augustow.pl.

- stanowiska pracy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- biuro obsługi mieszkańca,

- stanowisko pracy d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół d/s asysty rodzinnej,

W ośrodku znajduje się też:

- punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,

- punkt pomocy niepieniężnej, rzeczowej,

- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie,

- funkcjonują grupy wsparcia,

- punkt porad prawnych,

- organizowane są prace społecznie użyteczne;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie to również:

- Placówka wsparcia dziennego Świetlica "Nasza Ostoja" MOPS w Augustowie, ul. Nowomiejska 41, tel. 0-87 643 04 64
Placówka posiada 30 miejsc dla dzieci. Adres e-mail: mops.naszaostoja@urzad.augustow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2008-07-09