Strona utworzona 2008-12-01

Gościcie Państwo w Systemie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie dostępu do informacji na temat naszej działalności. Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP uzyskać można w MOPS w Augustowie na pisemny wniosek lub bez wniosku o ile informacja publiczna ma być udzielona niezwłocznie.

Na stronach BIP znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

- statusu prawnego ośrodka,

- struktury organizacyjnej,

- realizowanych zadań,

- sposobach załatwiania spraw,

- finansów,

- jednostek należących do systemu pomocy społecznej w Augustowie;

W BIP MOPS w Augustowie użyte zostały skróty, które oznaczają:

- BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

- MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

Kierownictwo MOPS wyraża nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Augustowie zapewni Państwu przjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2008-12-01

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2008-12-01