Podstawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie utworzony został 1.10.1990 r. na podstawie tzw. ustawy kompetencyjnej.
Od dnia 1.01.1994 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/40/90 z dnia 22.10.1990 r. Ośrodek stał się jednostką budżetową gminy miasta Augustów. Ośrodkiem kieruje kierownik, którym od dnia 01 września 2020r. jest Jolanta Sołtys. Zastępcą kierownika od 01 września 2020r. jest Barbara Cituk.
W ośrodku kadrę kierowniczą stanowią ponadto: Grażyna Matys - Główna Księgowa, Irena Wiatrowska - Kierownik działu świadczeń rodzinnych.
Działalność MOPS opiera się o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uchwałą Nr XX/165/16 z dnia 2 marca 2016r. uchwalono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Działalność MOPS w Augustowie opiera się również na Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagradzania, Regulaminie wewnętrznym "Naszej Ostoi".

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2020-12-02

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2020-12-02

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2008-07-09