Podstawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie utworzony został 1.10.1990 r. na podstawie tzw. ustawy kompetencyjnej.
Od dnia 1.01.1994 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/40/90 z dnia 22.10.1990 r. Ośrodek stał się jednostką budżetową gminy miasta Augustów. Ośrodkiem kieruje kierownik, którym od dnia 30 czerwca 2006r. jest Teresa Dobko. Zastępcą kierownika od 1.07.2007r. jest Jolanta Sołtys.
W ośrodku kadrę kierowniczą stanowią ponadto: Grażyna Matys - Główna Księgowa, Irena Wiatrowska - Kierownik działu świadczeń rodzinnych.
Działalność MOPS opiera się o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uchwałą Nr XX/165/16 z dnia 2 marca 2016r. uchwalono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Działalność MOPS w Augustowie opiera się również na Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagradzania, Regulaminie wewnętrznym "Naszej Ostoi".

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Ignacy Rostkowski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2008-07-09