Strona utworzona 2008-12-29

W budynku przy ul. W. Polskiego 1 w godzinach 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku mieszkańcy mogą załatwić następujące sprawy dotyczące:

1. przyznania zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej (pomoc pieniężna i niepieniężna) u pracowników socjalnych:

- pracownicy socjalni przyjmują mieszkańców: poniedziałek - piątek od 7.00 do 10.00 w pokojach nr 5,7,8,10,
- o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze można ubiegać się w pokoju nr 10,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych oraz o przyjęcie do świadczenia prac społecznie użytecznych - pokój nr 5;

2. przyznania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego - p. nr 13,

3. uzyskania Karty Dużej Rodziny - pokój nr 10A,
4. przyznania świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka) - parter budynku, Dział Świadczeń Rodzinnych,
5.świadczeń z funduszu alimentacyjnego - parter budynku, Dział Świadczeń Rodzinnych,
6.w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach 7.00 - 15.00 można uzyskać informacje, różne druki, formularze,
7. przyjęcie dziecka do placówki wsparcia dziennego "Nasza Ostoja" (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 17.00) - ul. Nowomiejska 41,

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2018-03-06

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2018-03-06

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2008-12-29