Strona utworzona 2009-03-04

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego do wniosków zobowiązane są dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (okres świadczeniowy).

Uwaga: Osoby, które nie osiągnęły dochodów podlegających opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (okres świadczeniowy) zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o osiągnięciu dochodu w wysokości
„0” złotych.

Z uwagi na powyższe nie będą przyjmowane zaświadczenia stwierdzające nie deklarowanie dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-03-04

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-03-04